Fala Wsparcia

Wirtualna przestrzeń terapeutyczno – edukacyjna

Terapia / Psychoedukacja / Warsztaty

Kim jesteśmy?

Fala Wsparcia to wirtualna przestrzeń terapeutyczno – edukacyjna w duchu tzw.”3 fali” terapii poznawczo – behawioralnej (CBT), stąd też nazwa – Fala Wsparcia. Jesteśmy zespołem terapeutów, którzy chcą zwiększać dostępność terapii opartej na dowodach naukowych. Pracujemy w nurcie terapii dialektyczno – behawioralnej (DBT), terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), a także klasycznej CBT.

Jaką formę terapii

proponujemy?

Formę terapii doradzamy w oparciu o trudność, z którą zgłasza się do nas pacjent. Np. w przypadku osób z zaburzeniem osobowości borderline polecamy dedykowaną temu zaburzeniu terapię dialektyczno – behawioralną. Podobnie w przypadku nastolatków samookaleczających się i z tendencjami samobójczymi, a także osób z dysregulacją emocji (np. w ChAD). W zaburzeniach lękowych i depresji skuteczna będzie klasyczna terapia poznawczo behawioralna lub terapia akceptacji i zaangażowania. W naszej ofercie znajduje się psychoterapia online.

Psychoedukacja

Blog

Piszemy o terapiach trzeciej fali terapii poznawczo – behawioralnej, a także o zaburzeniach psychicznych i trudnościach, które mogą dotkąć każdego z nas. 

Fala Wsparcia