Zespół Fali Wsparcia

Weronika Molińska

Zurich/ online

Psycholożka i psychoterapeutka w trakcie certyfikacji po szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej z założeniami dialogu motywującego, terapii zorientowanej na schematy i terapie trzeciej fali. Ukończyła Szkołę Doktorską Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Psychologia (oczekuję na obronę) i dzienne jednolite magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz była na stypendium naukowym w Hiszpanii, na uniwersytecie w Walencji. Aktualnie pracuje jako psychoterapeutka, psychoedukatorka, trenerka umiejętności psychospołecznych, a także prowadzi zajęcia ze studentami na uczelniach państwowych i prywatnych. Swoją pracę systematycznie superwizuje i każdego miesiąca uczestniczy w nowych szkoleniach. Poza psychologią interesuje się muzyką, łącząc te dwie dziedziny, ponieważ prowadzi badania naukowe z zakresu Psychologii Muzyki, ukończyła kursy z Muzykoterapii oraz oba stopnie szkoły muzycznej i gra na wiolonczeli w orkiestrze. Prywatnie uczęszcza na zajęcia baletu, aerial jogi i zumby oraz poszukuje coraz to nowszych powodów do uśmiechu.

Specjalizuje się we wspieraniu osób z: ADHD, atakami paniki, bezsennością, bólem emocjonalnym, brakiem sensu życia, DDA, DDD, kryzysem emocjonalnym, niskim poczucie własnej wartości i skuteczności, perfekcjonizmem, trudnościami w regulacji emocji, stresem, zaburzeniami adaptacyjnymi (trudności w życiu prywatnym i/lub zawodowym), zaburzeniami koncentracji, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju (odczuwającym smutek, niepokój, stany depresyjne), zaburzeniami osobowości (typy: zależny, unikający, anankastyczny), zaburzeniami w relacjach międzyludzkich czy zamartwianiem się.

Marta Marczewska

Warszawa/ online

Psycholog, psychoterapeuta w nurcie poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji, certyfikowany coach i trener Agile Profile®. Swoje doświadczenie zdobywała, pracując z osobami w kryzysie psychicznym, depresji i kryzysach suicydalnych w telefonicznym Centrum Wsparcia Dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego przy Fundacji ITAKA. Prowadzi również od 3 lat terapie grupowe i indywidualne dla osób pochodzących z dysfunkcyjnych domów (DDA/DDD). W swojej pracy łączy terapię poznawczo-behawioralną z elementami dialogu motywującego, mindfulness, terapii schematu.

Ponad 15 lat lat pracowała w międzynarodowych korporacjach, gdzie wspierała osoby indywidualne i zespoły w efektywnym komunikowaniu się i lepszym rozumieniu pojawiających się zmian, pracując na różnych stanowiskach w tym jako trener i doradca ds. zarządzania zmianą w kraju i zagranicą. Prywatnie mama i pasjonatka życia w każdej postaci.

Specjalizuje się we wspieraniu osób z: zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi oraz będących w różnych kryzysach osobistych związanych z niską samooceną, wypaleniem zawodowym, stratą pracy lub jej zmianą, w trakcie rozwodu, rozstania, a także tymi, związanymi z rozwojem osobistym, szukaniem celu i sensu w życiu, nowej pracy, z osobami z domów alkoholowych i dysfunkcyjnych, z syndromem DDA/DDD mającymi problem z regulacją i wyrażaniem emocji i kompulsywnym podjadaniem, oraz z klientami, chcącymi uporać się ze swoją przeszłością, żeby być obecnym w teraźniejszości. 

Anna Olechowska

Warszawa/ online

Psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikacji, doktorantka na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Pracuje terapeutycznie z osobami dorosłymi indywidualnie i grupowo, a także prowadzi zajęcia na uczelniach zarówno prywatnych jak i publicznych. W swojej pracy korzysta z umiejętności terapii dialektyczno behawioralnej (ukończyła kurs całościowy w nurcie DBT), terapii schematów i terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). Prywatnie ćwiczy jogę, jeździ na rowerze, podróżuje i ogląda co nowe seriale i filmy z powodu swojej miłości do popkultury.

Specjalizuję się we wspieraniu osób z: zaburzeniami odżywiania, deregulacją emocjonalną (i konsekwencjami takimi jak: samookaleczenia czy nadużywanie substancji), zaburzeniami osobowości (typ zależny, unikający, anankastyczny, borderline), perfekcjonizmem, wysokimi wymaganiami względem siebie i innych, zaniżonym poczuciem własnej wartości, depresją, zaburzeniami lękowymi, bezsennością, kryzysami w życiu (jak wypalenie zawodowe), ADHD, spektrum autyzmu czy osobami DDA. 

Ola Radomska-Budnik

Olsztyn/ online

Psycholożka i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikacji. Pracuje terapeutycznie z młodzieżą i osobami dorosłymi w formie indywidualnej, grupowej, a także prowadząc terapię par, korzystając z terapii schematów, umiejętności DBT oraz Superhero Therapy (ACT). Ukończyła szkolenia: DBT Comprehensive, International Society of Schema Therapy Approved Certification Training Program, a także Superhero Therapy.

Prywatnie mistrzyni gry (ttRPG) oraz psychofanka fantastyki. Swoją pasję do psychologii i fantastyki łączy w ramach podcastu i działań Fantastycznej Kozetki. Obecnie w ramach rozwoju pasji studiuje na kierunku Literacko-Artystycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Specjalizuję się we wspieraniu osób z: trudnościami w relacjach, w radzeniu sobie z emocjami, ADHD, spektrum autyzmu, depresją i zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości (typ anankastyczny, borderline, histrioniczny), problemami w sferze seksualnej, zaburzeniami odżywiania.

Dagmara Miśkiewicz

Warszawa/ online

Psycholog, psychoterapeuta w nurcie poznawczo-behawioralnym w trakcie szkolenia. Ukończyła dzienne jednolite magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe na kierunku Dietetyka oraz szkolenie I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w poradni Psychocare, gdzie prowadziła wstępne konsultacje psychologiczne oraz wspierała klientów w zmianie. Od ponad roku współpracuje z Fundacją Inspira, gdzie udziela konsultacji indywidualnych oraz prowadzi krótkoterminowe procesy terapeutyczne. W swojej pracy łączy terapię poznawczo-behawioralną z elementami dialogu motywującego oraz terapią akceptacji i zaangażowania (ACT). Prywatnie lubi gotować, jeździć na rolkach oraz czytać kryminały.

Specjalizuję się we wspieraniu osób z: zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, perfekcjonizmem, problemami w regulacji emocji oraz radzeniem sobie ze stresem, zaniżonym poczuciem własnej wartości, zaburzeniami odżywiania, nadwagą oraz osób, które chcą zmienić nawyki żywieniowe.

Beata Irzycka

Dyplomowana psycholożka, terapeutka TSR, adeptka integracyjnej szkoły psychoterapii Dialog. Ukończyła kursy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach pierwszego i drugiego stopnia oraz kurs „Kids Skills” TSR dla dorosłych. Uczestniczka seminarium superwizyjnego „Psychosomatyka” w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych Hanny Segal. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi i młodzieżą interwencyjnie oraz terapeutycznie. W pracy korzysta z elementów terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapii schematów, terapii narracyjnej, terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). Zdobywała doświadczenie w Środowiskowym Domu Samopomocy, wspomagając na co dzień osoby dorosłe dotknięte kryzysem psychicznym, w tym prowadząc zajęcia z relaksacji i arteterapii. Głęboko wierzy, że każda dysfunkcja pełni jakąś funkcję, a jej zrozumienie prowadzi do zdrowienia. Z pasji fotografka, z wyboru rodzic wychowujący w bliskości, prywatnie fanka dziergania.

Specjalizuję się we wspieraniu osób z: zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, depresją, trudnościami w relacjach, zaburzeniami osobowości, kryzysem tożsamości, poczuciem straty, nieprzeżytą żałobą, podejrzeniem zespołu stresu pourazowego, zwłaszcza złożonego PTSD. 

Potrzebujesz wsparcia?

48467c88f2a9ee358a72792b7bf292dc211c059bc0fc8976db60bb9af1bceee2