Terapia par

Jesteśmy przyjazne osobom LGBTQIA+

Jak wygląda terapia par w Fali Wsparcia?

Prowadzimy terapię par w duchu trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej, szyjąc ją na miarę każdej pary. Wiemy, jak ważne jest rozumienie siebie nawzajem. 

Spotkania trwają 60 minut.

Prowadzimy terapię par w języku polskim i angielskim.

Couple therapy in English? Let’s contact us.

Co warto wiedzieć przed?

Kiedy się zgłosić?

Warto zgłosić się na terapię pary, gdy w relacji pojawiają się problemy związane z komunikacją, kłótnie, jedna lub osobie osoby w parze przeżywają rozczarowanie, zawiedzenie oczekiwań, pojawia się problem niewierności czy problemy seksualne.

Forma i staż relacji

Z terapii pary mogą skorzystać osoby na każdym etapie związku, niezależnie od wspólnego stażu. Osoby zgłaszające się na terapię pary, mogą pozostawać w związkach formalnych i nieformalnych. 

Przeciwskazania

Przeciwskazaniem do podjęcia terapii pary jest aktywne uzależnienie od substancji osoby z pary, trwający związek poza parą, przemoc fizyczna.

Zgoda i zaangażowanie

Aby terapia pary była skuteczna, obie strony muszą wyrazić świadomą zgodę na uczestniczenie w spotkaniach i pracę nad relacją.

Założenia terapii pary

Terapia pary ma być z założenia formą krótkoterminową, której celem jest odbudowa więzi, zmiana niefunkcjonalnych oczekiwań, rozwiązywanie problemów i wzmacnianie pozytywnych wzorców interakcji.

Kontakt

Aby umówić się na wizytę, prosimy o skorzystanie z formularza rezerwacji, poniższego formularza kontaktowego lub kontakt e-mail. W sytuacji kryzysowej, może być jednak niezbędne skorzystanie z lini interwencyjnej lub udanie się na najbliższą izbę przyjęć.

10 + 6 =

kontakt@falawsparcia.pl

Warszawa, Plac Zbawiciela

Olsztyn, ul. Leśna

Zurich, Enge

48467c88f2a9ee358a72792b7bf292dc211c059bc0fc8976db60bb9af1bceee2