Kontrakt terapeutyczny

Każda z naszych terapeutek ma własny kontrakt, czyli umowę dotyczącą współpracy pomiędzy pacjentem a terapeutką, który przedstawi podczas konsultacji. Jednakże są ogólne zasady, które obowiązują w Fali wsparcia.

1. Czas trwania sesji. Terapia indywidualna trwa 50 minut, terapia par 60 minut a spotkania grupowe najczęściej około 2h. Może to być zmodyfikowane indywidualnie pomiędzy terapeutą a pacjentem.

2. Proces terapeutyczny. Pierwsze kilka spotkań mają charakter konsultacyjny, by terapeutka mogła zapoznać się z problemami pacjenta. Ilość takich spotkań zależy od konkretnego procesu terapeutycznego. Jest to moment, gdy pacjent i terapeuta mogą zadecydować, że chcą ze sobą współpracować.

3. Terapia online. Pamiętaj, by w przypadku terapii online przygotować sobie bezpieczne miejsce, gdzie będziesz sam/a i zadbaj o dobre łącze internetowe.

4. Spóźnienia. Spóźnienie wynikające z winy pacjenta skraca czas sesji (czyli spóźnienie 10 minut oznacza, że sesja będzie trwała 40 minut). Spóźnienie wynikające z winy terapeuty powinno zostać odrobione i wciąż trwać 50 minut. Jeśli tego dnia nie jest to możliwe, stracony czas powinien być odrobiony w najszybszym możliwym terminie.

5. Przerwanie terapii. Jeśli pacjent nie chce już kontynuować terapii, zachęcamy do odbycia ostatniej, podsumowującej sesji.

6. Nieobecności. Jeśli pacjent nie może przyjść na wizyty, prosimy o odwołanie jej najpóźniej 1 dobrę przed planowanym terminem spotkania. W innym przypadku pacjent jest zobligowany pokryć 100% kosztu sesji. 

Koszt pokrytej nieodbytej sesji jest niezależny od powodów nieobecności.

 Zmiana terminu wizyty na inny, nie wiąże się z dodatkowymi kosztami pod warunkiem, że nastąpi na 24 godziny przed umówioną wizytą.

7. Dłuższa nieobecność. Jeśli pacjent nie pojawi się na więcej niż kolejnych 3 spotkaniach (niezależnie czy będzie to odwołanie z wyprzedzeniem czy nie), terapeuta może uznać, że pacjent kończy terapię. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest to, że pacjent wcześniej omówił ten temat z terapeutą (np. z powodu 3 tygodniowego urlopu, dłuższego pobytu w szpitalu itd). 

8. Tajemnica zawodowa. Każda z naszych terapeutek szanuje prawa pacjenta do poufności, szacunku i bezpieczeństwa. Jedynymi przypadkami, gdy terapeutka omawia sytuację pacjenta poza gabinetem jest spowodowane superwizją, bądź interwizją (superwizja koleżeńską). Jednakże terapeutka nadal zachowuje anonimowość pacjenta, nie podając jego danych personalnych, które mogą go zidentyfikować. 

Kontakt

Aby umówić się na wizytę, prosimy o skorzystanie z formularza rezerwacji, poniższego formularza kontaktowego lub kontakt e-mail. W sytuacji kryzysowej, może być jednak niezbędne skorzystanie z lini interwencyjnej lub udanie się na najbliższą izbę przyjęć.

8 + 9 =

kontakt@falawsparcia.pl

Warszawa, Plac Zbawiciela

Olsztyn, ul. Leśna

Zurich, Enge

48467c88f2a9ee358a72792b7bf292dc211c059bc0fc8976db60bb9af1bceee2