Czasami widzę opór ze strony osób wierzących przed praktykowaniem uważności, wynikający ze strachu, że robią coś złego. A tak naprawdę mogą korzystać z dobrodziejstw, które niesie ze sobą uważność i równocześnie trzymać się swoich wartości, np. poprzez sięgnięcie do...