Czy trening umiejętności DBT to taka terapia grupowa? Absolutnie nie. Czym jest więc ta forma wspacia i komu się ją proponuje?

Terapia dialektyczno – behawioralna (DBT) jest jedną z terapi tzw. „trzeciej fali” CBT (terapii poznawczo – behawioralnej), korzystająca zarówno z analizy zachowania (stoimy twardo na ziemi), jak i praktyki uważności (coś dla ducha). Jest to metoda oparta na dowodach naukowych.

Terapia DBT zakłada leczenie w ramach 4 modułów:

^

terapia indywidualna

^

grupowy trening umiejętności

Który omawiam szerzej w tym poście.

^

coaching telefoniczny

^

zespół konsultacyjny dla terapeutów

Każdy z modułów ma trochę inną funkcję. Trening umiejętności DBT ma pomóc w nauczeniu się nowych umiejętności. Terapia indywidualna i coaching telefoniczny mają na celu wsparcie w motywacji i by stosować te umiejętności w codziennym życiu. Zespół konsultacyjny to pomoc dla terapeuty by utrzymać motywację i rozwijać swoje własne umiejętności.

Trening DBT obejmuje cztery moduły umiejętności

trening DBT - pytania i odpowiedzi
trening DBT - pytania i odpowiedzi

Jak wspomniałam wyżej, celem treningu DBT jest nabycie umiejętności pozwalających na lepsze radzenie sobie z kryzysowymi sytuacjami, emocjami oraz w sytuacjach interpersonalnych.

Jest możliwe, dzięki czterem modułom treningowym:

^

Uważność

Od uważności rozpoczyna się każdy trening DBT,  a także każdy moduł jest nią poprzedzony. Dlaczego? Bo jest to baza, na której można dobudowywać kolejne umiejętności DBT. Nie wyobrażam sobie pójścia dalej bez chociażby podstawowego poznania uważności. Bez umiejętności obserwowania, opisywania czy uczestniczenia. Bez oceniania, skutecznie, w jednej rzeczy na raz. Bez umiejetności skontaktowania się ze swoim Mądrym Umysłem… 

O uważności piszę więcej również przy okazji artykułu o uważności dla katolików – wstęp jest jednak uniwersalny

^

Regulacja emocji

Podczas treningu w ramach modułu regulacji emocji uczymy się obserwowania i opisywania naszych emocji bez oceniania. Nazywamy je i przyglądamy się faktom, przy okazji rozpracowując pułapki myślenia. Jeżeli emocje nie pasują do faktów, to szukamy innych rozwiązań niż te, kóre dyktują nam emocje.

^

tolerancja dyskomfortu

Czymś, co wyróżnia trening DBT od innych podobnych form wsparcia czy warsztatów umiejętności społecznych/ psychoedukacji, jest moduł treningu poświęcony tolerancji dyskomfortu. Z trudności w tolerowaniu psychicznego cierpienia, lęku, niepewności, złości bierze się większość problemów takich jak wybuchy złości, sceny zazdrości, objadanie się czy samouszkodzenia. Jedną z kluczowych umiejętności jest w tej części umiejętność radykalnej akceptacji.

^

Skuteczność interpersonalna

Ważnym elementem treningu jest moduł poświęcony relacjom, ponieważ często stanowią one sporą trudność wśród pacjentów z dysregulacją emocji (np. ze względu na wybuchy złości). Uczymy się jak skutecznie prosić/ odmawiać, dbając przy tym o relację i zachowując szacunek do siebie. Zastanawiamy się również nad tym jak budować pozytywne relacje  z innymi, a także jak kończyć te krzywdzące relacje (i jak je rozpoznawać).

Czym różni się trening DBT od terapi grupowej?

Trening umiejętności DBT to warsztaty, miejsce na uczenie się umiejętności, a nie rozwiązywanie indywidualnych kwestii – od tego jest terapia indywidualna. O stosowaniu umiejętności w konkretnych sytuacjach życiowych rozmawia się z terapeutą indywidualnym lub podczas coachingu telefonicznego. 

Podczas treningu DBT czasami uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami czy przemyśleniami, a równocześnie nie jest to wymagane w treningu.

Opinia jednej z uczestniczek treningu 

Stworzyła Pani niezwykle komfortową i przyjazną atmosferę. Czuć, że nie ma nic na siłę, i w zasadzie nie da się potraktować tego jako coś po prostu do odbębnienia. Bo Pani słowa i opisywane przykłady rzucają światło na życie, przeszłe wydarzenia, dają nadzieję i jeszcze bardziej podbijają istniejącą motywację, że: tak, może być lepiej, a nawet – może być dobrze.

Komu dedykowana jest terapia dialektyczno – behawioralna i trening umiejętności DBT?

Terapię DBT stworzyła Marsha M. Linehan z myślą o osobach z zaburzeniem osobowości borderlineBadania wskazują, że korzystają na niej również osoby ogólnie z dysregulacją emocji, np. samookaleczający się, z tendencjami

samobójczymi, w uzależnieniach czy z zaburzeniami odżywiania (bulimia).

W treningu mogą wziąć udział dorośli, ale także tworzone są spotkania dedykowane nastolatkom… i ich rodzicom w ramach tzw. wielorodzinnych treningów umiejętności DBT.

Bliscy osób z dysregulacją emocji mogą wziąć udział również w bezpłatnych treningach Family Connections.

Autor tekstu

mgr  Ola Radomska - psycholog, psychoterapeuta w trakcie 4-letniej szkoły terapii poznawczo - behawioralnej. Pracuje głównie z nastolatkami i młodymi dorosłymi z dysregulacją emocji w duchu terapii 3. fali CBT (terapii dialektyczno - behawioralnej, której uczyła się u prof. Fuzzettiego (2020), terapii akceptacji i zaangażowania oraz terapii schematów). Członek zarządu PTDBT (2020-2022). Prywatnie realizuje pisarskie marzenia, tworząc debiutancką powieść fantasy.

48467c88f2a9ee358a72792b7bf292dc211c059bc0fc8976db60bb9af1bceee2